Приморско ще пази горите си със средства от Европейския съюз

Община Приморско спечели европроект  за над 330 хил. лева

 

 

Община Приморско спечели проект „Ефективна защита от пожари в горския фонд на община Приморско” по програма за развитие на селските райони. Договорът за безвъзмездно финансиране на стойност 335 107,92 лева без ДДС бе подписан преди дни от кмета на община Приморско д-р Димитър Германов.

 

Спечелените средства ще бъдат инвестирани в оборудване на противопожарните депа и защитни средства, съгласно Закона за горите. Ще бъдат изградени нови водоизточници за борба с пожарите, а съществуващите вече ще бъдат подобрени. Средствата са предвидени и за строителство и подобряване на вече съществуващите  наблюдателни пунктове, както и за закупуване на средства за наблюдение и комуникация.

 

Според условията на договора, проектът трябва да бъде изпълнен за 24 месеца или най-късно до  лятото на 2015 г.