Проверки на кораби целят подобряване условията на труд на моряците

В Черно море оперират около 2400 кораба, много от които са на възраст над 20 години, а около 800 от тях са над 30-годишна възраст. Това стана ясно от проведената  акция на Международната транспортна федерация (ITF) и нейните дъщерни морски съюзи в България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна за борба против лошите условия на труд и за подобряване на безопасността на моряците. Инициативата е наречена „Черно море, море на срама“. Настоящата акция е последният ход в тази кампания и цели налагане на приети световни стандарти. Тя  включва съвместни инспекции на екипи, съставени от инспекторите на ITF и активисти на синдикални браншови съюзи.

 

Като част от нея във Варна са инспектирани четири кораба, плаващи под молдовски флаг, основно в акваторията на Черно море. И на четирите плавателни съда са установени липси на колективни и индивидуални трудови договори на моряците, отклонения от стандартите на живот и безопасните условия на труд, а на един от корабите и забавяне изплащането на заплати.

 

Според експерти от бранша корабоплаването в региона се характеризира със стари съдове, които нерядко потъват, превозват стоки с ниска стойност, обслужвани от моряци с изключително ниски заплати, които те не винаги получават. Тук рискът от трудови злополуки и смърт не е рядкост, и се счита за част от работата.

 

Акцията, която се проведе от 13 до 15 май, е имала за цел да изобличи тези неприемливи условия на труд и да ги постави във фокуса на вниманието на обществеността и правителствата Чрез нея трябва да стане ясно, че нещата ще се променят с влизането в сила на 20 август 2013 г. на Морска трудова Конвенция .

 

От своя страна, Международната транспортна федерация (ITF) и нейните дъщерни морски съюзи в България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, ще продължат да инспектират корабите плаващи под чужди флагове. Това ще става до момента, когато всички корабособственици, опериращи в района на Черно Море започнат да изпълняват изискванията на конвенцията.