Първата вело станция в Бургас влиза в експлоатация за сезона

Започна изграждането на материалната част от обществената система за отдаване на велосипеди под наем в Бургас. Тя се реализира по проект „Велосипедният град – модел на модерна градска мобилност“, финансиран по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Първата от предвидените общо 12 вело станции, които ще бъдат разположени в различни зони на града и ще отдават общо 120 велосипеда под наем, вече е готова. Тя се намира пред  Младежки културен център и е с капацитет за 12 велосипеда. Колелетата са оборудвани с GPS-и с цел безопасност, проследяване и ограничаване риска от кражби и вандализъм, а цялата вело станция е под видео наблюдение. От следващата седмица започва изграждането на следващите 3 станции. Те ще са на територията на Приморски парк – до Казиното, Флората и Капаните. Местоположението на всичките 12 станции е обозначено на информационните табла, разположени при всяка от тях. Предвижда се и изграждането на 3 информационни пункта, където колоездачите ще имат възможност да използват компресор за помпене на гуми, да осъществят леки ремонти, както и да се информират за местни събития.

Местата за изграждане на 12-те вело станции са определени след анализ на съществуващата инфраструктура и на потенциалните потребители на системата, която е разработена така, че да осигурява бърз, лесен и безопасен достъп от кварталите на града, до централна градска част, до рекрационните зони.