Ремонтираха основно застрашена улица в Поморие

Приключи реализацията  на проект „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към ул. „Морска”  в кв. „Свети Георги”, гр. Поморие” съобщиха от общината. Обектът е финансиран по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/038.

 

Проектът е на стойност 1 млн. 52 хил.лв, 95% от които са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, а останалите 5 % – собствено финансиране от бюджета на Община Поморие.

 

Изградено е сложно хидротехническо съоръжение, което укрепва брегът и предпазва жилищните сгради от наводняване съобщават от администрацията. То е стъпаловидно,  с 240 метра дължина и в най-високата си част достига до 2м. и 60см. В основата му има изградени вълногасящи съоръжения, така наречените кесони, поясняват експерти.

 

Предстои благоустрояване на района около дигата. Със средства от общинския бюджет през есента ще започне изграждането на парк, детски кът и паркинг. Участъкът след дигата ще се обособи като крайбрежен булевард.

 

Улица „Морска” беше една от най-застрашените от наводнения зони. Живущите в тази част на града търпяха материални щети, причинени от бурното море през зимата. С реализирането на проекта, домовете в този район на града ще бъдат защитени от морската стихия.