Ще ремонтират гарата в Бургас

Четири обединения участват в търга за ремонта на гаровия комплекс на жп гара Бургас. Те бяха отворени днес в присъствието на 9-членна комисия с председател Красимир Папукчиев. Комисията трябва да завърши работата си до 22 ноември 2013 година.

 

Ремонтът на терминала се извършва по линия на Оперативната програма „Транспорт“. Всички процедури се провеждат от НХЖИ. Проектът е на стойност 10 млн.лв. Според заданията избраният изпълнител трябва да приключи строително монтажните работи до 20 месеца.

 

Всички кандидати няма да ползват подизпълнител. Комисията установи в някои от офертите липсваща номерация, номерация с допълнителна буква, размяна на оригинален списък на документацията със списъка от копието. Основната проверка предстои.

 

Обектът е с разгърната застроена площ от 5754 кв.м, благоустройството обхваща 14 300 кв.м, озеленяването – 2 900 кв.м, дължината на пероните е 1 300 метра.

 

Рехабилитацията на гаровия комплекс в Бургас включва пълно обновяване на сградата и укрепване подовата част на първия етаж. Предвиждат се модерни екстериорни и интериорни промени. Ще бъде осигурена достъпна среда до отделните нива. След ремонта сградата ще отговаря на изискванията за енергийна ефективност. С проекта се цели пълно архитектурно обновяване на приемната и комплекса. Ще бъде направено реновиране на фасадата, реставрация на стени, тавани, дървена таблена облицовка, масивни дървени таблени врати, каменни стълбищни стъпала. Ще има парапети от ковано желязо с дървени ръкохватки, дървено стълбище и парапети, мазилкова декорация по стени, облицовка от варовикови плочи по стени фоайе, касетирани тавани с мазилкова пластика с дълбок профил, входно, изходно фоайе, ресторант, декоративна мазилкова пластика.

 

Освен сградата и прилежащите пространства ще бъдат обновени пост 1, помощен пост и стрелочна кабина „Западен мол“. Ще бъдат изградени съоръжения за достъпна среда, ще се реконструира подпорен зид с дължина около 150 метра в ската под улица „Иван Вазов“. Предвиден е и ремонт на всички технически системи и съоръжения.

 

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта, като цената е с тежест 70 точки, техническото предложение ще носи 30 точки. То включва: предложение за проектиране – 12 т., предложение за методология, технология и организация на изпълнение на строителството – 12 т., предложение за организация и ключов персонал – 6 точки.

 

Проектът е изцяло синхронизиран с плановете на Община Бургас за развитието на цялата зона в града, като зона за обществено ползване.

 

Сградата съществува в сегашния си вид от 1929 г. НКЖИ ще подаде апликационна форма в Европейския съюз за обновяването на обекта. Визията и фасадата ще бъдат запазени, тъй като гаровият комплекс е архитектурен паметник.