36 общини се благоустрояват със средства от ОПРР

Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева връчи днес чекове за стойността на безвъзмездната финансова помощ, която 36 общини, сред които Бургас,  получават за реализация на проекти по схема „Зелена и достъпна градска среда“ от Оперативна програма „Регионално разривите“ 2007-2013 г.

Общата стойност на всички 36 одобрени проекти е близо 260 млн. лв. В нея се включват основни и допълнителни обекти. Свободният ресурс по схемата е 177 млн. лв., с който общините ще реализират основните дейности по проектите.

С изпълнението на основните обекти по проекта ще се подобри градската среда за над 4,4 млн. души, живеещи в  36-те общини, като над 150 хиляди души ще имат улеснен достъп. Над 1,2 млн. кв.м ще бъдат с подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки. Близо 500 хил. кв.м. ще са реконструирани и рехабилитирани от уличната мрежа. От въвеждането на енергоспестяващо улично осветление икономията  на енергия  ще бъде над 850 хил. квч/г.

Проектите  целят подобряването на физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. 

Сред дейностите, които ще получат подкрепа, са: изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на  естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи, изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;  изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, спортни площадки  в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно ползване от жителите на населеното място;  рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.