Втора кампания за саниране на блоковете в Бургас

В Бургас започва втора информационна кампания на Министерството на регионалното развитие по проекта за енергийно обновяване на българските домове, осъществяван по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. Информационните дни в град Бургас ще се проведат в периода 10-13 юни 2013 г., на пресечката на улиците „Александровска“ и „Богориди“ – до „Часовника“, от 16:00 до 19:30 часа, съобщиха от пресцентъра на морската община.

Предстоят и срещи с управители на етажната собственост, за обсъждане на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта. Срещите ще се проведат на 10, 11 и 12 юни от 19.00 часа в залата на Община Бургас, етаж 1.

Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Експертите на МРРБ ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване.

Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75 % безвъзмездна финансова помощ, 25 % самоучастие на собствениците.

До сега  са подадени 223 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 30 града, 125 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите.