“Евробилдинг инженеринг“ ще строи новото депо на „Бургасбус“

 

Консорциум ДЗЗД „Депо-Бургас“, в който водещ участник е голямата бургаска фирма „Евробилдинг инженеринг“ спечели обществената поръчка за строежа на новото депо на общинският превозвач – „Бургасбус“. Участниците трябваше да имат реализиран общ оборот от дейността за последните три приключили финансови години в размер не по-малко от 12 млн. лева и да е изпълнил поне два договора за услуги – за подготовка на инвестиционни проекти в областта на инсталации за снабдяване с горива и съоръжения и инсталации, работещи под налягане, както и за подготовка на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения.

 

Проектът е на обща стойност близо  8 милиона лева без ДДС. Дружеството бе единственият участник в процедурата, стартирала преди два месеца. Според клаузите на договора в рамките на 11 месеца трябва изцяло да бъде обновена инфраструктурната база на транспортното дружество.

 

Справка в Агенцията по обществени поръчки показва, че контрактът е подписан на 24 юни 2013 г. Проектът предвижда да се обнови паркингът на „Бургасбус“ , който занапред ще е с капацитет за 120 автобуса. Той е разположен на терен зад хотел             „ Атлантик”. Ще се ремонтира и централния сервиз и административната сграда на обществения превозвач. Договорът включва и изграждане на новата дизелова-метан станция на общинската дружество. Всички дейности са част от проекта за интегриран градски транспорт на Бургас, съфинансиран по оперативна програма „Регионално развитие , който бе приет на извънредна сесия на местния парламент през май тази година. Това стана като естествено  продължение на предходно решение на  Общинския съвет, с което бе одобрен и общия устройствен план на града.