Изграждането на трафик кули в пристанищата в Бургас и Варна ще осигури морска безопасност на световно ниво

 

            „С изграждането и оборудването на бреговите центрове в Бургас и Варна морската безопасност и обслужване ще бъдат на  най-високо световно ниво“. Това заяви кметът Димитър Николов след церемонията по подписване на  договор между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Консорциум „Мидия – Диана Комерс” за проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сградите на бреговите центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването  в Бургас и Варна.

Под документа, в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов и кмета на Община Бургас Димитър Николов поставиха подписите си генералния директор на ДППИ г-н Мирослав Петров и представляващият  консорциум „Мидия – Диана Комерс” г-н Димитър Янакиев.

 

Трафик-кулите в двата най-големи български пристанищни центрове ще бъдат изградени по проект: „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”, финансиран по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешноводни пътища” на оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са подобряване безопасността и ефективността на корабоплаването, ограничаване на аварийните случай, обобщи министърът на транспорта Данаил Папазов.Той обеща преди да стартира проектирането на сградите в двата морски града, обществеността да даде своите предпочитания към архтектурната им визия.

Чрез въвеждането на новите системи е има пълна проследяемост на корабите. Ще може да се видят последните  десет пристанища, където е акостирал, всеки един от тях.По този начин ще може да се прогнозира  има ли  риск за българските пристанища, които ги посрещат, разясни Папазов.

Цялостното управление на системата за контрол на корабния трафик  е възложено на ДП“Пристанищна инфраструктура“.Предвижда се изпълнението на тези функции да бъдат осигурени висококвалифицирани екипи- във Варна с 26 служители и в Бургас с 18 служители.

            Общата стойност на инвестицията  е 3 767 700,00 лв. (без ДДС)  и включва проектиране  и изграждане на двата брегови центъра, а също така доставка и монтаж на машини и съоръжения.

Инвестиционният проект „Изграждане на система за управление на корабния трафик –  /VTMIS фаза 3/” е пряко свързан с  изпълнението на ангажиментите на Република Българияя по прилагане изискванията на Директива 2002/59/EC за повишаване на безопасността и ефективността на морския транспорт и е на обща стойност 39 145 117,96  лв. с ДДС

Окончателното завършване на VTMIS ще бъде изпълнено в рамките на настоящия програмен период. Двата брегови центъра  управление и информационно обслужване на корабоплаването   се  компоненти от цялостната система VTMIS, която включва сложен комплекс от  технически и информационни средства за информационно осигуряване и контрол на корабния трафик.