Мониторингова и информационна система ще следи региона на Черно море

Представители на Норвежката брегова администрация (Norwegian Coastal Administration) и на Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ), на Агенция „Иновация Норвегия” се срещнаха с изпълнителния директор на „Пристанище Бургас” ЕАД, г-н Диян Димов и екип на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

 

Повод за посещението е разработването на проектно предложение в партньорство между ДП „Пристанищна инфраструктура” и Норвежката брегова администрация за изграждане на мониторингова и информационна система в региона на Черно море по аналог на норвежката Barentswatch. Основната цел на проекта, който по аналогия носи работното название “BalkanWatch” е изграждане на система за наблюдение на морските и крайбрежни територии по черноморието и по поречието на река Дунав.

 

ДП „Пристанищна инфраструктура” кандидатства за финансиране по програма „Иновации за зелена индустрия” (Green Industry Innovation) . Това е една от схемите, осъществяващи се в рамките на Норвежкия финансов механизъм за периодa 2009–2014 г., на база на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. между Република България, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

 

По време на проведената в „Пристанище Бургас” ЕАД работната среща изпълнителният директор на порта Диян Димов е запознал норвежките партньори с технологичните и техническите характеристики на комплекса, както с неговия капацитет и бъдещо развитие.