Стартира разширението на пречиствателна станция „Равда”

Община Несебър изгражда първото в страната дълбоководно заустване на отпадъчни води

 

 

Община Несебър стартира изграждането на първото в страната съоръжение за дълбоководно заусване на отадъчни води. Специален тръбопровод  по дъното на Черно море ще отвежда пречистените води на разстояние 1 миля от брега. Общата дължина на трасето, състоящо се от две паралелни полиетиленови тръби, ще е 2515 м. Подобно съоръжение досега в България не е изграждано. Чрез него най-голямата туристическа община на българското Черноморие ще отговори на съвременните европейски норми за пречистване на отпадните води.

Изграждането на дълбоководното заустване е част от проекта”Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”. На 20 юни бе даден официален старт на строителните дейности. Ритуалната първа копка направиха кметовете на Несебър Николай Димитров, на Поморие – Иван Алексиев, на с. Ахелой – Иван Георгиев, Спиридон Александров – началник отдел „Мониторинг и контрол“ в Министерството на околната среда и водите, ръководителят на проекта и зам.кмет на Несебър Виктор Борисов и представител на фирмата – изпълнител.

Основната цел на проекта е разширение и модернизация на пречиствателната станция „Равда”, която да събира и пречиства отпадните води от Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас, Кошарица, Равда, Каблешково, Ахелой и Тънково. Освен дълбоководното заустване, ще бъдат изградени нови довеждащи колектори, ще се извърши реконструкция на канално-помпените станции. След финализирането на строителните дейности през 2014 г. пречиствателната станция ще може да обслужва 250 хил. еквивалент жители и да пречиства общо 9 млн. куб.м вода.

Общата стойност на проекта е  97 005 774 лв., от които 75 276 481 лв. осигуряват еврофондовете, 18  819 120 лв. са от държавния бюджет, а съфинансирането на община Несебър е 2 910 173 лв.

След като приключи разширението на пречиствателната станция, тя ще бъде  предадена за експлоатация на ВиК – Бургас, както изисква българското законодателство. Експертите считат, че рехабилитираната и разширена станция ще може да пречиства отпадъчните води на 99.9%, а чистите брегове са главно условие за развитието на туристическата индустрия.

Етапите на изпълнение и ползите от реализацията на проекта бяха представени пред граждани на Несебър, представители на туристическия бизнес в района и медиите.

„Поздравявам община Несебър за куража да се захване с този изключително сложен проект и да изстрада целия път до одобряването му”, каза на пресконференцията Спиридон Александров от МОСВ.

Подготовката на проекта започва още през 2008 г. Реализацията му е основен приоритет на местното управление и е част от плана за развитие на община Несебър за този програмен период. Асоцииран партньор на проекта е Поморие, на чиято територия се намира пречиствателната станция, събираща отпадни води и на част от селищата в общината.

Строително – монтажните дейности на съоръжението за дълбоководно заустване започват веднага – това е първият етап от реализацията на проекта. До три месеца ще бъде готов и работният проект за реконструкцията и разширението на пречиствателната станция,  за изграждането на нови довеждащи колектори и на нови канални помпени станции. Тяхното изграждане ще започне веднага след края на туристическия сезон. Обществеността ще бъде информирана за всички междинни етапи по реализацията от екипа специалисти, който от 20 юни вече работи в новооткрития офис на проекта.

В община Несебър функционират хотели с повече от  250 000 легла и над 1000 заведения за обществено хранене. Бурното разрастване през последните 15 години обедини цялата територия от Свети Влас и Елените до Поморие. Огромната хотелска база се оказва проблем не само за пречиствателна станция „Равда”, чийто капацитет вече недостига, но и като цяло за екологията  в района.

„Опазването на околната среда е приоритет пред местната администрация. Общината има готов идеен проект за втора пречиствателна станция, която ще бъде построена в Слънчев бряг. За нея обаче ще се чака финансиране през следващия програмен период. А след изграждането и на претоварната станция за битови отпадъци ще бъдат решени и основните инфраструктурни проблеми, което ще създаде по-добри условия за живот и  ще даде нов тласък в развитието на туризма”, каза кметът на Несебър Николай Димитров.