Холандски изследователски кораб ще изследва химичните елементи във водите на Черно море

Новото правителство разреши научно-изследователският кораб „Pelagia”, плаващ под холандски флаг, да пребивава в акваторията на Черно море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона у нас в периода. Това важи за периода от 7 до 24 юни т. г. за извършването на океанографска експедиция по програмата „PHOXY”.

Дейностите по реализацията на програмата се финансират от Netherlands Organisation for Scientific Research и European Research Council. В проекта участват и партньори от САЩ, Австралия, Румъния и Турция.

 

Целта на експедицията е да се получи по-добра представа за взаимодействието между елементи като фосфора, желязото, мангана и въглерода в различните окислително-редукционни слоеве във водния стълб и утайките. Специално внимание ще се обърне на промените в качеството на органичната материя по редокс слоевете, обусловени от измененията в цикличността на тези елементи и значителното въздействие, което оказват върху морската екосистема.

 

Научните изследвания, които са предназначени изключително за мирни цели и за разширяване на познанията за морската среда, ще се извършват чрез безопасни методи и средства.