Ще строят брегови центрове за управление на корабоплаването в Бургас и Варна за близо 5 млн.лв

Договор за проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сградите на бреговите центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването  в Бургас и Варна между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Консорциум „Мидия – Диана Комерс” официално ще бъде подписан на 24 юни 2013 г. от 11,00 часа в гр. Бургас (Културен център „Морско Казино”,зала „Петя Дубарова”)

Трафик-кулите в двата най-големи български пристанищни центрове ще бъдат изградени по проект: „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”, финансиран по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешноводни пътища” на оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

 

Общата стойност на инвестицията  е 3 767 700,00 лв. (без ДДС)  и включва проектиране  и изграждане на двата брегови центъра, а също така доставка и монтаж на машини и съоръжения.

 

Договорът ще бъде подписан от генералния директор на ДППИ Мирослав Петров и предсавляващия консорциум „Мидия – Диана Комерс” Димитър Янакиев в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов и кмета на Община Бургас Димитър Николов.

 

Инвестиционният проект „Изграждане на система за управление на корабния трафик –  /VTMIS фаза 3/” е пряко свързан с  изпълнението на ангажиментите на Република България по прилагане изискванията на Директива 2002/59/EC за повишаване на безопасността и ефективността на морския транспорт и е на обща стойност 39 145 117,96  лв. с ДДС

 

Окончателното завършване на VTMIS ще бъде изпълнено в рамките на настоящия програмен период. Двата брегови центъра  управление и информационно обслужване на корабоплаването   се  компоненти от цялостната система VTMIS, която включва сложен комплекс от  технически и информационни средства за информационно осигуряване и контрол на корабния трафик.