Асоциация „ Българско Черноморие” се обяви против мораториума върху строителство по крайбрежието

Национална асоциация „Българско Черноморие” се срещна с депутатите от Коалиция за България Петър Курумбашев и Димчо Михалевски, заради решението за налагане на мораториум върху строителството в държавни имоти в зони „А” и „Б” на Черноморското крайбрежие, освен за случай с инфраструктурни обекти с местно и национално значениe.

Aсоциацията изложи в писмен вид мотивите за несъгласието си. „Нашето становище е по принцип против всякакъв вид мораториуми. С много резерви приемаме, че е възможно да има мораториум единствено върху обектите, които се картират“, коментираха от асоциацията.

Във връзка с предстоящата забрана бяха обсъдени притесненията на Национална асоциация „Българско Черноморие” относно забавянето на общоустройствените планове на черноморските общини и разпореждането с археологическите разкопки и разпореждането за концесиите през 2014 г.

Депутатите от Коалиция за България се съгласиха с предложението на асоциацията, че час по-скоро трябва да се приемат общоустройствените планове на всички черноморски общини. Те предлагат свикване на среща между асоциацията, сдружението на черноморските общини, министъра на Регионалното развитие и благоустройство, министъра на Околната среда и водите, за да се определят възможно най-кратки срокове, в които да се извършат наложените предписания към плановете и след това те да бъдат приети. На срещата не стана ясно обаче как ще се извърши приемането на тези планове, когато забраната влезе в сила.

Г-н Михалевски заяви, че мораториума няма да попречи на каквито и да било разкопки и няма да окаже влияние на отдаването на концесии. Той наблегна на това, че мораториума се въвежда, за да се изработят специализирани карти с конкретни координати на дюни, плажове и други държавни имоти.

Г-н Курумбашев заяви, че в момента, в който се картира и опише всичко, мораториумът спира да действа. Той застава зад идеята да има Национален парк „Българско Черноморие” и ще работи за това,  инвеститори със законосъобразни документи да не бъдат тормозени от администрацията.

Депутатите изразиха желание да си сътрудничат с Национална асоциация „Българско Черноморие” за бъдещото развитие и благосъстояние на Черноморието.

Асоциацията настоява народните представители да поканят и изслушат мнението на черноморските кметове преди приемането на предложението за мораториум и  стартиране процедурата за Национален парк „Българско Черноморие”. Неотчитането на интересите на живеещите по Черноморието ще принуди асоциацията да сезира Европейската комисия.


Национална асоциация „Българско Черноморие” се срещна с депутатите от Коалиция за България Петър Курумбашев и Димчо Михалевски, заради решението за налагане на мораториум върху строителството в държавни имоти в зони „А” и „Б” на Черноморското крайбрежие, освен за случай с инфраструктурни обекти с местно и национално значениe.

Aсоциацията изложи в писмен вид мотивите за несъгласието си. „Нашето становище е по принцип против всякакъв вид мораториуми. С много резерви приемаме, че е възможно да има мораториум единствено върху обектите, които се картират“, коментираха от асоциацията.

Във връзка с предстоящата забрана бяха обсъдени притесненията на Национална асоциация „Българско Черноморие” относно забавянето на общоустройствените планове на черноморските общини и разпореждането с археологическите разкопки и разпореждането за концесиите през 2014г.

Депутатите от Коалиция за България се съгласиха с предложението на асоциацията, че час по-скоро трябва да се приемат общоустройствените планове на всички черноморски общини. Те предлагат свикване на среща между асоциацията, сдружението на черноморските общини, министъра на Регионалното развитие и благоустройство, министъра на Околната среда и водите, за да се определят възможно най-кратки срокове, в които да се извършат наложените предписания към плановете и след това те да бъдат приети. На срещата не стана ясно обаче как ще се извърши приемането на тези планове, когато забраната влезе в сила.

Г-н Михалевски заяви, че мораториума няма да попречи на каквито и да било разкопки и няма да окаже влияние на отдаването на концесии. Той наблегна на това, че мораториума се въвежда, за да се изработят специализирани карти с конкретни координати на дюни, плажове и други държавни имоти.

Г-н Курумбашев заяви, че в момента, в който се картира и опише всичко, мораториумът спира да действа. Той застава зад идеята да има Национален парк „Българско Черноморие” и ще работи за това,  инвеститори със законосъобразни документи да не бъдат тормозени от администрацията.

Депутатите изразиха желание да си сътрудничат с Национална асоциация „Българско Черноморие” за бъдещото развитие и благосъстояние на Черноморието.

Асоциацията настоява народните представители да поканят и изслушат мнението на черноморските кметове преди приемането на предложението за мораториум и  стартиране процедурата за Национален парк „Българско Черноморие”. Неотчитането на интересите на живеещите по Черноморието ще принуди асоциацията да сезира Европейската комисия.