„БМФ Порт Бургас” изгради първия зърнен терминал за товарене на кораби с пълен капацитет

Българските зърнопроизводители вече имат достъп до световните пазари. За първи път у нас кораби от типа „Панамакс” с газене до 14 метра се товарят с пълен капацитет и това позволява българското зърно да отплава до най-далечните точки на планетата. Страната става атрактивна дестинация, а нашите производители и износители получават възможност да намерят още една ниша в международната търговия със зърно.
В момента на Терминал 2А, на 32-ро корабно място в пристанище „Бургас Изток 2” се обработва моторен кораб NAVIOS ESPERANZA с дължина 225 м и с действително максимално газене 12.60 м. Той ще бъде натоварен с 62 000 т зърно, предназначено за Саудитска Арабия. От началото на активната жътвена кампания 4 огромни зърновоза са преминали през 32-ро корабно място. Само през последните дни с моторен кораб „GO STAR” за Израел са отпътували 42 000 т зърно, а с „VIL BALTIK” за испанското пристанище Тарагона – 55 000 т. Още един кораб от типа „Панамакс” чака на рейд за обработка.
Предпочитаният начин за морски превоз на зърно е чрез корабите от типа „Панамакс”. Ако се използва техния пълен капацитет, те могат наведнъж да пренесат няколко десетки хиляди тонове зърно, с което се снижава транспортния разход и товарът, без излишно оскъпяване, може да бъде насочен към големи разстояния.
Досега в българските пристанища Варна и Бургас ограниченията в газенето е било до 11 метра и корабите са се товарили максимално с 50 000 тона товари. Заради високият транспортен разход износът на българското зърно е бил ограничен само до района на Средиземноморието. В Черноморския басейн с пълен капацитет корабите са били натоварвани само в Констанца и в някои украински пристанища, като това естествено е предпочитаният вариант от търговците на зърно.
Единствените дълбоководни корабни места по българските пристанища са изградени в Бургас специално, за да обслужват товарите за „Кремиковци”. Металургичният комбинат спря да работи и те останаха неизползвани. Благодарение на гъвкавия мениджмънт и съобразителността на концесионера – „БМФ Порт Бургас”, 32-ро корабно място се превърна в първия терминал за товарене на кораби от типа „Панамкс” в пълния им капацитет. Съществуващите мощности – кранове, механизация и складова база са преобразувани съобразно технологията за товарене на зърно, постигнати са споразумения с търговците, с организациите за контрола върху качеството на товаро-разтоварните дейности, терминалът е одобрен от съответните сертифициращи органи като място, подходящо за товарене на зърно.
„За нас беше важно да убедим себе си и контрагентите ни, че този модел ще работи. Тепърва предстои да направим пазарни проучвания и разчети за по-крупни инвестиции в съвременна складова база за надеждно съхраняване на зърнени култури и в техника за бързо претоварване, за да превърнем тази част от терминала в модерно съоръжение за превоз на зърно.”, казва изпълнителният директор на „БМФ Порт Бургас” к.д.п. Жорж Дерелиев.
В „БМФ Порт Бургас” осъзнават от какво значение за икономиката – за цялата верига от производителите до износителите, е възможността българското зърно да получи достъп до големия световен пазар. Дружеството възнамерява да инвестира в изграждането на модерен специализиран зърнен терминал, за да даде стимул за развитие на този отрасъл от българската икономика.