Мидена ферма край Равда изграждат с финансиране от Държавен фонд „Земеделие“

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 1 376 129 лева на проекти по програма „Рибарство“, съобщават от пресцентъра на фонда. Субсидиите са по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ за два инвестиционни проекта по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР).

Единият проект, който получава финансиране, е за изграждане на мидена ферма в залива на Равда. Фермата е за култивирани черни мизи. 759 670 лв. междинно плащане получава бенефициента за завършен първи етап от изпълнението на проекта. С тези пари са закупени колекторни линии за култивиране на черна мида, както и сигнална инфраструктура и сервизен плавателен съд.

Другият проект е за реконструкция на рибовъдна база в гр. Левски.