Нов състав на съвета на директорите на Пристанище ЕАД – Бургас

Областният управител на Бургаска област Павел Маринов се срещна с новите членове на съвета на директорите на Пристанище ЕАД – Бургас и обсъди с тях настоящето финансово икономическо и технологично състояние на порта. Губернаторът го определи като изключително важна за развитието на стопанството на страната транспортно – индустриална структура. Той набеляза конкретни насоки за неговото още по-ефективно развитие и усъвършенстване в контекста на правителствената стратегия за разкриване на нови работни места и за подобряване на организацията на труда и производствената дейност във всички отрасли на икономиката. Портът е част от ключовия за Бургаска област транспортен сектор бе подчертано още на срещата.

Тя бе по повод на проведено наскоро заседание в Министерството на транспорта и съобщенията. Със заповед на министъра на транспорта Данаил Папазов са извършени кадрови промени в състава на съвета на директорите на Пристанище – Бургас. Освободени са досегашни членове и на тяхно място за изпълнителен директор е определен Николай Тишев, а за председател на съвета на директорите Аргир Бояджиев. В новия състав на борда е включен и капитан далечно плаване Александър Калчев.

Областният управител Павел Маринов пожела спорна работа на новото ръководство и изрази увереност, че то няма да пожали сили, умения и способности за да постигне цялостен положителен обрат в организацията на работа в Пристанище ЕАД – Бургас. Това според него ще повлияе положително за по-нататъшното му развитие като интензивно усъвършенстваща се сложна стопанска структура с приоритетно значение за Бургаска област, както и за международния морски търговски обмен на страната със света.