Обезопасяват жици и стълбове в района на бургаските езера

За първи път в страната в района на бургаските езера ще бъдат поставени дивертори на потенциално опасни за птиците въздушни електропреносни жици.

Диверторите са доставени на EVNот Българско дружество за защита на птиците по проект „Живот за Бургаските езера” изпълняван към програма LIFE+ на ЕС.

През следващите два месеца –  август и септември специалните движещи се пластини с рефлекторно покритие ще бъдат поставени на предварително определени жици, които се намират около Атанасовско езеро. Целта на диверторите е да се повиши вероятността съоръженията на електропреносната мрежа да бъдат забелязвани по-рано от птиците и съответно подминавани от тях.

Диверторите ще служат като предупредителни знаци за крилатите обитатели на езерата и следва да доведат до намаляване на  смъртоносните сблъсъци на птиците с жиците.

Една от основните причини за директна смъртност при птиците е част от въздушната електропреносна мрежа не само у нас, но и в други страни по света. Птиците загиват по два начина – при сблъсък с жиците по време на полет, особено при лоша видимост, както и при кацане на необезопасени стълбове, което често причинява смъртоносна волтова дъга. Най-често така загиват щъркели, пеликани и царски орли, сочат наблюденията на експертите на Българско дружество за защита на птиците. Тези случай са и причина за прекъсвания в електроснабдяването, водещи до загуби за електоразпределителните дружества и техните потребители. Затова миналата година бяха обезопасени 20 електрически стълба близо до Атанасовско езеро. От следващия месец до края на септември ще бъдат доставени и поставени изолатори (пластмасови плоскости) на още няколко потенциално опасни електрически стълба, намиращи се близо да бургаските езера и ще бъдат инсталирани вече закупените 760 дивертора.