Община Приморско подписва договор за сътрудничество със СУ „ Климент Охридски”

Договор за сътрудничество между Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Община Приморско и „Приморско клуб” ЕАД ще бъде подписан на 29 юли 2013 г. в Община Приморско. Контрактът ще бъде парафиран в 11.00 часа в конферентната зала на администрацията.

Договорът предвижда осъществяването на комплекс от инициативи, насочени към издигане ролята на науката и образованието в развитието на черноморската община за периода 2013 – 2016 г.

През тази година, най-старото ни висше училище навършва 125 години от своето създаване. Договорът за сътрудничество ще бъде подписан от чл.кор. проф. д.и.н. Иван ИЛЧЕВ – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов и председателя на Борда на директорите на „Приморско клуб” ЕАД Красимир Станев.