Парламентът загробва с мораториум археологията край морето

На 02.07. 2013 г. Председателят на Народното събрание М. Миков разпредели на комисии към НС предложение за налагане на мораториум върху разпоредителните сделки с всички държавни земи по цялото черноморие. Още на следващия ден Комисията по регионална политика и местно самоуправление одобри спешно предложението, без да покани кметовете на морските общини. Липсата на гласност и дебат показва, че парламентът бърза да приеме мораториума, без да се интересува от катастрофалните последици за туризма.

Бъдещият мораториум обрича на сигурна смърт културния туризъм и историческите богатства. Причината е, че всички археологически паметници и текущи разкопки по Черноморието попадат върху държавни земи. Приемането на мораториум за разпореждане с тези имоти ще блокира разкопките и опазването на археологическите паметници. Предвиденият едногодишен срок на забраната е предостатъчен за иманярската мафия да разграби антични ценности и уникални артефакти.  

На второ място блокирането на разпоредителни сделки с държавните терени по Черноморието поставя извън закона всички бъдещи концесии на плажни ивици. Причината е, че всички плажове са изключителна държавна собственост и като такива попадат категорично в обхавата на мораториума. На практика това означава, че през следващата година държавата няма да има право да подновява изтичащите концесии и да сключва нови такива. 

Това са само малка част от необратимите негативни последици от така предложения мораториум. Национална асоциация „Българско Черноморие” категорично настоява това предложение да бъде върнато в парламентарните комисии за преразглеждане. Настояваме при обсъждането на проекта да бъдат поканени всички кметове на морски общини и да се проведе широк обществен дебат преди да се гласува поредното самоубийствено решение за националната икономика.

В противен случай ще станем свидетели на поредния недомислен гаф в стил „Делян Пеевски“ и „Едночасов министър на МВР“.

Г-н Станишев, който лично входира предложението за мораториума изтъкна меко казано скандални мотиви. В тях се казва: „Според вносителите, в последните месеци сме свидетели НА ОТКАЗ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ за изпълнение на задълженията си…”

Изявлението на г-н Станишев очевидно е признание, че правителството отказва да работи и очевидно търси в мораториума извинение за бездействието си. Питаме го как един мораториум ще накара това правителство да заработи и му припомняме, че именно той предложи, подкрепи и продължава да подкрепя кабинета на г-н Орешарски, който понастоящем представлява ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ в държавата.

Липсата на обосновани мотиви и голямото бързане за налагането на мораториум е против обществения интерес и е в полза на някой. Настояваме да чуем коя точно  бизнес групировка ще обслужи този мораториум, пишат от Национална асоциация „Българско Черноморие”