Планът за възстановяване и развитие на Бургас разделя града на три зони

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) бе подложен на шестото обществено обсъждане в Бургас днес. Документът представя визията на града за следващите няколко години. След обстоен анализ и 5 обществени обсъждания, проведени досега, са изработени приоритетни проекти за развитие на града.
Според сайта http://ipvgr.bggis.com/burgas планът разделя Бургас на три зони, към които основно са насочени бъдещите проекти. Първата зона е с преобладаващо социален характер и в нея влиза целият комплекс „Меден рудник” и бъдещата му зона „Д”. Втората част са местата с потенциално икономическо развитие и те обхващат промишлени зони „Север”, „Юг”, Пристанище Бургас (терминали карго, „Запад” и 2А), кварталите „Акациите” и „Победа”. В третата част влизат районите с публични функции и висока обществена значимост. Това е центърът на Бургас, кв. „Възраждане”, терминал „Изток” на Пристанището, Приморски парк и Атанасовската коса .

ИПГВР се реализира с европейско финансиране, по Оперативна програма „Регионално развитие”. Планът предвижда в Бургас да се реализират проекти за още 600 млн. Източниците на финансиране са както фондовете на ЕС, така и други –като публично-частно партньорство.

В бившето Немско училище на ул. Кирил и Методий”е предвидено да се премести библиотеката. Пак там е планиран и музей на съвременното изкуство и култура. Предвидени са множество ремонти на улици в центъра, както и на алеите в морската градина. Пристанището също ще се отвари за свободен достъп на граждани – от 5 до 14-то корабно място. Предвижда се изграждане на бъдещия Планетариум в Морската градина, както и нова Художествена галерия.

Домът за настаняване на деца и юноши ще се ремонтира и ще се използва за целите на образованието – най-вероятно от Френската и Математическата гимназии, които сега делят една сграда в съседство. За училищата в центъра и „Възраждане” – ОУ „Любен Каравелов”, „Княз Борис”, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Търговска гимназия е предвидено обновяване на дворовете.

Освен ремонт на улици в кварталите „Акациите” и „Победа”, се предвижда недостъпните места там да станат зони за свободен достъп, отдих, спортни площадки. Гребният канал на езерото „Вая” ще се превърне в място за спортни състезания. В „Победа” ще има високотехнологичен изложбен и експо – център, в който да се провеждат конгреси и бизнес-мероприятия.

Планираните дейности в кв. Меден рудник са най-много. Облагородяването обхваща целия комплекс – междублокови пространства, изграждане на нови улици, ремонтиране на съществуващите. В сегашното кметство – ТД „Възраждане”, ще се премести екипът на ІV РПУ. Полицейската сграда ще се превърне в детска градина. Предвидени са още крила към съществуващи детски градини – „Чайка”, „Славейче”, и строеж на една съвсем нова. Дворовете и площадките на училищата „Найден Геров”, „Петко Росен”, „Константин Петканов”, Професионалната техническа гимназия и детските градини „Делфин”, „Морска звезда” и „Чайка” също ще бъдат обновени.

В квартала ще има сцена на открито, нова многофункционална сграда за администрация и култура, зала за ритуали, както и нов образователен център с библиотека и читалище. Ще се изгради и спортен комплекс с басейн, игрища и три социални жилища в зоните „В” и „Д”.

Всички проекти са с планиран период на изпълнение от 2015 до 2020 г.