Променят самолетните трасета заради шума в Бургас

От 2008 година Община Бургас методично и упорито търси начини за разрешаване на един от проблемите на града – шумът от прелитащите самолети. След серия разговори, срещи, консултации с всички компетентни държавни институции по управление на въздушния трафик, е постигнат първия сериозен успех – вече са факт новите заходи (трасета) за кацане и излитане на самолетите, които през лятото водят много туристи на Южното Черноморие.

При конструирането на новите маршрути са приложени всички възможни мерки за намаляване на отрицателното влияние върху териториите около летището, доколкото това е практически възможно при съществуващите ограничения за полети над нефтената рафинерия.

Използван е т.нар. „балансиран подход“ към управлението на авиационния шум на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO). Мерките в тази насока са свързани както с технологични иновации и стандарти в самолетостроенето, експлоатационни процедури за намаляване на шума, целящи концентриране и насочаване на трафика извън чувствителните на шум (населени) зони, така и с разпределяне на самолетния трафик и съответно на шума, отчитайки разбирането, че безопасността на полетите има предимство.

Траекториите и височините на полетите са създадени от екип специалисти, фокусирали своите усилия върху следните основни направления:

1. Когато поради спецификата на вятъра е задължително използването на югозападно направление (излитане и втори кръг към гр. Бургас):

* След излитане въздухоплавателните средства, които отлитат в южно направление, се насочват между гр. Бургас и нефтената рафинерия;

* За всички останали въздухоплавателни средства се въвежда десен завой. Параметрите на полета са изчислени така, че началото на завоя се изтегля максимално близо до летището и неговата траектория няма да преминава над гр. Бургас;

* Въздухоплавателните средства, които не успеят да кацнат и трябва да направят втори опит или да се отправят към друго летище (под 1 % от случаите), се насочват между гр. Бургас и нефтената рафинерия. След прелитането над гр. Бургас се изпълнява ляв завой и полет към летището.

2. Когато поради спецификата на вятъра е задължително подхода за кацане да се изпълнява в североизточно направление (прелитане над гр. Бургас):

* В този случай, поради разположението на летището и естеството на полета, траекторията на въздухоплавателните средства преминава над гр. Бургас. За намаляване на шума е определена нова точка за начало на финалното снижение, която се намира югозападно, извън гр. Бургас. Така полетът над града се изпълнява в непрекъснато снижение, с намалена мощност на двигателите и минимален шум.

Всички промени в организацията на въздушното пространство в летищния контролиран район – Бургас са изготвени при спазване на европейските и международните стандарти в областта на гражданското въздухоплаване, с цел осигуряване на безопасни и ефективни полети.

При новите условия – спецификата на разположението на пистата на Летище Бургас – посока югозапад/североизточно направление, и разположението на национални обекти на защита (въздушното пространство над „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, което е зона забранена за полети) в близост до летището в Сарафово, както и системата за сигурност на полетите – предопределят в някои случаи на неблагоприятни условия на посоката на вятъра част от кацащите самолети да се налага да прелитат над Бургас. По статистически актуални данни това се налага за около 24 % от всички самолети, кацащи на Бургаското летище. За да се смекчи негативния ефект е определена нова точка за начало на снижаването на самолета, далеч извън чертите на града.