Пускат „Тракия” окончателно

Последният участък от автомагистрала „Тракия“ – 34 километра от пътен възел „Зимница“ до Карнобат, се открива на 15 юли. Автомагистралата вече свързва София с Бургас, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Откриването на автомагистрала „Тракия“ е предвидено за 15 юли – понеделник на пътен възел Зимница. За церемонията ще бъдат поканени всички министър-председатели и министри от правителствата на страната, участвали в изграждането на автомагистралата от 70-те години до сега.

С пускането на последната отсечка от автомагистралата средната скорост ще се увеличи от 68 км/ч на 101-105 км/ч. Значително ще се повиши удобството и безопасността на пътуване. По-добрата инфраструктура ще стимулира икономическото развитие и туризма в региона. Транзитното движение, което десетилетия наред преминава през редица градове и села в областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, вече е изнесено извън тях.

Проектът „Доизграждане на автомагистрала „Тракия“ лот 2, 3 и 4” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.
Автомагистрала „Тракия” е част от Трансевропейския транспортен коридор VІІІ. Изграждането й е приоритетен инфраструктурен проект с национално и международно значение. Общата дължина на проекта „Доизграждане на автомагистрала „Тракия“ лот 2, 3 и 4”, финансиран по ОП „Транспорт“, е 115 км. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 699 648 287,32 лв. с ДДС. От тях от Кохезионен фонд на ЕС са 513 970 279,58 лв., а от държавния бюджет – 185 678 007,61 лв.