Стартира проект „Парчета @рт” на Регионална библиотека – Бургас

Регионална библиотека „ П. К. Яворов” – Бургас, съвместно с Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски”, НЧ „Просвета 1888” – гр. Поморие и НЧ”Отец Паисий” – гр. Созопол започва реализирането на проект – „Парчета @рт” .

 

Проектът се финансира от програма „ Глоб@лни библиотеки “ – България по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти.

 

Парчета @рт” е проект за дигитализация на част от специалните колекции на библиотеките и Художествена галерия – Бургас, непоказвани досега в интернет. Основен критерий за избор на материалите е тяхното местно и национално културно значение. Представянето им в самостоятелен уебсайт прави възможно ползването им като част от световното културно наследство. Ще бъдат дигитализирани музикални и художествени произведения, пощенски картички, документални филми. Проектът е насочен е към хора с професионални или лични интереси в областта на изкуството, хора извън ареалите на града, трудноподвижни хора, към други библиотеки, културни и образователни институции и НПО. Създаването на свободна платформа ще улесни достъпа до произведения на изкуството с ограничителен режим на ползване. Дава възможност потребителите да получат необходимата информация, да направят своите заявки и да ползват дигиталните копия, чиито оригинали се съхраняват във фондовете на партньорите по проекта, като същевременно предпазва оригиналите от похабяване.

 

 Екипът на проекта си поставя амбициозната цел да популяризира широко по света уникалното културно наследство на Бургас, Поморие и Созопол.