Ще строят фабрика за яхти в Бургас на стойност 4 млн.евро

Българска фирма , която произвежда яхти, иска да заработи в Бургас. Това сочи докладна записка на кмета Димитър Николов, която ще бъде разгледана на сесия на местния парламент през юли. Дружеството „Грийнпойнт България“ ООД вече е обявило инвестиционното си предложение, което предстои да се разгледа на предстоящото заседание на Общински съвет. Фирмата се занимава с производство на яхти, логистика и рециклиране на материали. За нуждите на инвестиционния проект  компанията е проявила интерес за закупуването на площ от около 10 дка в индустриалния парк на града.  Пазарната стойност на имота към настоящия момент възлиза на близо 255 хил.лв. без ДДС, а данъчната му оценка е в размер на 237 хил.лв. Реализацията на проекта е свързана с разкриване на нови работни места, които по време на осъществяването на проекта ще достигнат 40 души. Бройката на колектива трябва да се запази поне 5 години. Срокът за реализацията и въвеждането в експлоатация на инвестицията е 36 месеца от датата на сключването на договора. Проекта е на стойност 4 млн.евро. Фирмата се задължава да не извършва промяна в предназначението за ползването на имота в размер на десет години.  

 

„Грийнпойнт България“ ООД е поредното дружество, което декларира намерения да стъпи в индустриалния парк на Бургас, като към днешна дата те вече са шест.