31 милиона лева за доизграждането на водната инфраструктура на Банево, Ветрен и Минералните бани

Напредва изпълнението на проекта за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на Банево, Ветрен и Минерални бани. Общата стойност на проекта е 31 милиона лева.

 

В момента се работи активно в квартал Ветрен, където вече е изградена битова канализационна мрежа с дължина 300 м. Положен е и водопровод с дължина 2000 м., включително 120 сградни водопроводни отклонения.

 

„До края на месец юли ще започнат изкопни работи и в Банево. Община Бургас изпълнява този проект със средства, спечелени по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“, Процедура № 161РО005/10/1.11/02/16.

Целта е да се изгради битово-фекална, дъждовна канализация и да се реконструира водопроводната мрежа на трите селища, както и да се построи нова пречиствателна станция за отпадъчни води. ПСОВ ще е с капацитет за включване и на вилните зони „Боровете“, „Сухото дере“, „До стопански двор“, „Острица 1“ и „Острица 2“.

 

 

 

По проекта има да се изпълнят следните дейности:

 

 

 

* Изграждане на 44 876 м. нова битово-фекална канализационна мрежа;

 

* Изграждане на 8 902 м. нова дъждовна канализация;

 

* Рехабилитация на 38 907 м. съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията;

 

* Изграждане на 3 579 м. нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията;

 

* Изграждане на 2 бр. нови КПС;

 

* Изграждане на нова ПСОВ за 10 560 еквивалент жители.