Близо 190 хил. евро за защитените природни зони в басейна на Черно море

Община Бургас започна работа по проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – 4GreenInn“. Партньори на асоциацията са НПО „Фонд Севастопол“ – Украйна и Агенция за регионално развитие и планиране в Югоизточен регион – СЕРДА- Браила, Румъния. Асоцииран участник от България е Българска Фондация Биоразнообразие.

Продължителността на проекта е 24 месеца като договора беше подписан през юли. Общата стойност на проекта на Общината е 187 990.37 евро, които се финансират по Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013.

Общата цел на идеята е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта.

Очаквани резултати са създаване на база данни и съвместна уеб платформа – Черно море Екопедия; Развитие на демонстрационни модели на иновативни методи за използване на потенциала на защитените зони и разработване на технически проекти за изграждане на природни центрове на Бургаско езеро, остров Браила и Кейп Айа, Украйна.

През септември ще се проведе първата партньорска среща по проекта в Бургас.