Бургаска област с най-голям брой разрешителни за строеж

През второто тримесечие на 2013 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Бургас – 126, Пловдив – 115, София – 110, София (столица) – 93, и Варна – 91. Това сочат публикуваните данни на Националния статистически институт.

През второто тримесечие на 2013 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 151 жилищни сгради с 2 985жилища в тях и с 395 038 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 32 административни сгради/офиси с 23 736 кв. м РЗП и на 1 389 други сгради с 602 214 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 50.7%, жилищата в тях – с 59.0%, а застроената им площ – с 43.2%. Увеличават се и разрешителните за строеж на други сгради – с 53.8%, както и тяхната РЗП – с 31.6%. Същевременно броят на разрешителните за строеж на административните сгради се запазва, както при предходното тримесечие, докато разгънатата им застроена площ нараства с 39.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. намаляват издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради – с 5.6%, както и разгънатата им застроена площ – с
2.5%, но жилищата в тях се увеличават с 6.8%. Разрешителните за строеж на административни сгради са по-малко с 22.0%, докато за другите видове сгради са със 7.8%.
повече. Същевременно РЗП както на административните, така и на другите сгради нараства съответно с 3.9 и 15.7%.