Бургаските художници ще стопанисват безвъзмездно изложбената зала на ул. „Александровска 22”

Бургаските художници ще стопанисват безвъзмездно изложбената зала на ул. „Александровска 22” , позната като сградата на СБХ. Това става по инициатива на Областния управител на Бургаска област Павел Маринов и на Дружеството на художниците в Бургас с председател Митко Иванов. Със съдействието на губернатора ще бъде опростен дълг към държавата в размер на 10 хил. лв. от неизплатени през годините наеми за използваната от дружеството изложбена зала в центъра на града, която е държавна собственост. Направено е съвместно предложение до Министерския съвет за учредяване на безвъзмездно право за ползване на имот -, така че художниците ще могат да излагат и в бъдеще творческата си продукция в залата без да заплащат за това наем.

Тези мерки са част от грижите на правителството и на областната администрация за подпомагане и насърчаване на културния живот в региона и на дейностите на художествената интелигенция у нас. Те засягат по-конкретно на легендарната група на бургаските художници, която през своята седемдесетгодишна история обединяваше в миналото такива забележителни български творци като Георги Баев, Кирил Симеонов, Виолета Масларова, Дамян Заберски, Тодор Станилов и др. Днес тя включва в общността си имената на утвърдените у нас и в чужбина художници като Стоян Цанев, Живко Иванов, Кольо Кехайов, Иван Бахчеванов, Кръстю Тодоров, Николай Дубаров, Стойко Сакалиев, Георги Динев, Ненко Токмакчиев, Зарко Бенчев, Тодор Евгениев и много други.