До месец приключва строежа на Комплексния онкологичен център /КОЦ/ – Бургас

Напредва изпълнението на проекта за реконструкция и оборудване с модерна техника на Комплексен онкологичен център /КОЦ/ – Бургас. Вече е изпълнен грубият строеж на бункера, в който ще бъде настанен очакваният линеен ускорител – най-модерният и ефективен уред за унищожаване на раковите клетки, където и да се намират в човешкото тяло. Полувкопаната в земята сграда е хидроизолирана, довършват се електрическата и ВиК инсталацията.

Строително-монтажните работи трябва да приключат към края на месец август, след което ще стартира въвеждане в експлоатация на оборудването. Самият линеен ускорител, който е от престижна шведска марка, ще пристигне в Бургас с кораб на 14 август. Повече за него вижте тук:

http://www.burgas.bg/ru/news/details/1/14645/

След пълното завършване на бункера започва да тече срок от 140 календарни дни, в който ще се случва монтирането, калиброването, тестовете на техниката, както и обучението на персонала.

За всички тези дейности Община Бургас спечели 6.5 милиона лева финансиране с проекта „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Бургас“, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, Операция 1.1: „Социална инфраструктура“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, ОП Регионално развитие.

Високите нива на заболеваемост и смъртност от онкологични заболявания на територията на Бургаски регион са факт. Изграждането на модерен лъчетерапевтичен център в областния град е един от начините тази тенденция да се промени. С изпълнението на този проект ще бъдат удължени и спасени много човешки животи

* Новата онко поликлиника е готова до третия етаж

Осъвременяването на бургаската онкология не приключва с изпълнението на европейския проект. Със свои средства /50 на 50 %/ Община Бургас и „Комплексен онкологичен център – Бургас“ в момента изграждат и нова специализирана поликлиника. Така се образува цял комплекс, включващ съществуващата сграда на КОЦ, а непосредствено до нея са бункерът с линейния ускорител и поликлиниката, която вече е вдигната до трети етаж – нейното завършване няма да може да се случи тази година, но ще продължи през следващата.

В онко поликлиниката ще има хоспис за медицинско наблюдение и поддържащо лечение на онкоболни пациенти – услуга, която в момента липсва. Идеята е да бъде осигурено висококачествено и достъпно медицинско обслужване на всички нуждаещи се от такъв тип специализирана грижа в града и областта.

Сградата на бъдещата поликлиника с хоспис е четириетажна. В нея медицински екипи ще предоставят координирана и състрадателна грижа за всички пациенти с напреднал стадий на различни ракови заболявания. В сградата по проект ще бъдат разположени микробиологична лаборатория, кабинет завеждащ диагностично – консултативен блок и административна част на първия етаж. Регистратурата ще се намира на втория етаж, заедно със специализираните консултативни кабинети. Медицинска статистика, Регионален раков регистър, легла за краткосрочен престой до 12 часа и още консултативни кабинети ще бъдат изградени на третия, а хосписът ще се намира на четвъртия етаж.

Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа за пациентите, както и да се поддържа качеството на живот на болните.