Изграждането на пътен възел „Запад” ще облекчи изключително движението в Бургас

Приключват последните дейности по строителството на първия етап на пътен възел „Запад“ в Бургас, включващ преместване на подземните ВиК комуникации под трасето на новия надлез. Предстои изграждане на подпорните стени на бъдещата детелина и на двата подхода на съоръжението на първо ниво в посоките ул. „Одрин“ – „Проф. Якимов“ и „Проф. Якимов“ – „Одрин“. Подпорните стени ще бъдат изградени от сглобяеми стоманобетонови панели, които са вече изработени. Предвидено е изграждане на фундаментите, върху които ще бъдат положени масивните панели. Общата стойност на целия проект е около 20 млн. лв. За втория етап от държавата са осигурени 3 млн. лв. За останалите етапи на обекта също се чака финансиране от държавата.

Проектът за пътен възел „Запад“ включва детелина от бул. „Проф. Яким Якимов“ към ул. „Одрин“ и мост над ул. „Одрин“ и минаващите оттам 9 жп линии към ул. „Крайезерна“. Новият маршрут ще включва улиците „Проф. Яким Якимов“ – „Крайезерна“ – „Тодор Александров“ – пътен възел „Юг“ към Южното Черноморие. Бъдещият надлез е с ключово значение за осъществяване на новия околовръстен път. Първият етап стартира миналата година с изместване на подземните комуникации под улиците „Одрин“ и „Крайезерна“. Подготвено е техническото задание за реконструкцията на ул. „Крайезерна“, включващ подсилване на основите и разширение на платното. Документът е изпратен в Агенция „Пътна инфраструктура“ за съгласуване. Предстои да стартира проектирането на 4-лентов път, с което ще се подобри както транзитът на юг от Бургас, така и бързият достъп до всички промишлени зони и до пристанището в града.

Изграждането на пътен възел „ Запад” ще облекчи много движението в Бургас в района на МБАЛ, кръстовището на „Трапезица” и туристите ще минават много бързо през града. В момента в Бургас се работи в режим на поддържане на уличната мрежа. В целия град са включени поддържащите фирми, като умишлено през август месец е забавено темпото на дейностите, за да бъде осигурен комфортът за почиващите.