Областният управител се ангажира професионалната гимназия по морско корабоплаване „Св. Никола” – Бургас да не бъде закрита

Областният управител Павел Маринов се ангажира с разрешаване на натрупаните през годините проблеми пред Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола” в Бургас. Поради липса на кандидати за обучение, тя се намира в критично положение и на практика е пред закриване. Изходът от създалата се сложна ситуация според губернатора, е в преобразуване на съществуващите специалности с цел тяхното по точно адаптиране към изискванията на живота и практиката. Откриването на нови, по-атрактивни паралелки ще привлекат млади хора за обучение смята Павел Маринов.

Във връзка с разработваната национална морска стратегия областният управител поставя като един от важните приоритети в работата си по нейното изграждане, запазването и развитието на формите за обучение и формиране на морските специалисти. Затова усилията за развитие и подпомагане на професионалната гимназия ще са във всички насоки – чрез привличане на експерти от Министерството на образованието и спорта, чрез акумулиране на средства за образователни иновации от различни държавни и публични фондове за квалификация. Предвижда се и преквалификация на човешките ресурси, както и чрез други конкретни мерки за запазване и укрепване на училището.