Община Несебър ще си сътрудничи с Хожув от Полша

Кметът на община Несебър Николай Димитров и на община Хожув Анджей Котола подписаха договор за сътрудничество. С него те се задължават да насърчават настоящото и бъдещето развитие на отношенията между двата града и общини в сферата на културата, здравеопазването, образованието и туризма.

Преди подписването на договора формите на сътрудничество се изразяваха най-вече в сферата на културата чрез обмен на групи за участие в международни фестивални прояви, организирани от двете страни. По този начин в международния детски фестивал „Слънце, радост, красота”, организиран от Общинския детски комплекс в Несебър, години наред участва представителната група „На шлаку” от Хожув, а детското заведение поддържа приятелски отношения с Мейския културен дом „Батори” в полския град, където гостува периодично на фестивала „И пак сме заедно”.

Със сключеното споразумение двете общини изразяват намеренията си за много по-активно сътрудничество вече не само в сферата на културата, а и на туризма, образованието и здравеопазванетоза което има благоприятни предпоставки. Договорът е за срок от пет години, като той трябва да бъде утвърден и от органите на самоуправление на двете общини.

С подписания документ Хожув става седмият град, с който Несебър има договор за сътрудничество, заедно с: Родос от Гърция, Дубровник от Хърватска, Сафранболу от Турция, Сан Марино от Сан Марино, Семерсхайм от Франция и Биркиркара от Малта.
Побратимени на Несебър са: Охрид от Македония, Котор от Черна гора, Будапеща /район-ХVІІІ/ от Унгария, Санкт Петербург /Петровски окръг/ от Русия и Якутск (Русия).