Приморско въвежда кръгово движение вместо светофар

Велоалея ще свързва Приморско с ММЦ и Китен

На извънредна сесия Общинският съвет Приморско реши общината да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на четирикрилно кръстовище в кръгово движение в гр. Приморско”. Проектът е по програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, а стойността му е около 900 000 лв.

Общинските съветници на Приморско дадоха с мнозинство зелена светлина за изграждане на кръгово движение на ул. „Трети март”, ул. „Съединение” и ул. „Перун”. То ще се намира на мястото на съществуващия към момента светофар на входа на Приморско. С изграждането на едно такова съоръжение ще се избегнат съществуващите в голяма част от годината задръствания, както и ще бъде осигурено бързо и удобно транспортно обслужване в района, смятат общинските съветници.

Проектът включва не само реконструкция на кръстовището, но и обновяване на подземната инфраструктура в участъка, както и изграждане на велоалея от входа на Приморско по посока ММЦ и Китен. С това се поставя началото и на последващи действия за ремонт и рехабилитация на пътя Приморско – ММЦ – Китен, както и изграждане на велоалея, свързваща Приморско и Китен.

Един от приоритетите, заложени в Плана за развитие на Община Приморско е подобряване на техническата инфраструктура. Това предполага прилагане на комплексно социално-икономическо и устройствено планиране при реконструкция и изграждане на инфраструктурите и подобряване организацията на икономическите дейности. Тези дейности изцяло съответстват на заложените в Трета приоритетна ос на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”.