Приходите от туристическите нощувки в областта до юни са 62 млн.лв.

Общата заетост на легловата база за настаняване в бургаска област през юни 2013 г. е 61.0%. Тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 71.2%, следвана от тези с 3 звезди – 64.4%, и с 1 и 2 категория – 38.1%. В сравнение със същия месец на предходната година заетите легла са нараснали с 2.7 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при наемането на стаи в хотели с 4 и 5 звезди – с 4.6 процентни пункта сочат данни на браншови експерти.

Приходите от нощувки през юни 2013 г. достигат 62.3 млн. лв., или с 23.7% повече в сравнение с юни 2012 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от чужди граждани – с 22.9%, така и от български граждани – с 30.8%.

През юни 2013 г. в област Бургас са функционирали 501 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други. Броят на стаите в тях е 39.8 хил., а на леглата – 93.2 хиляди. В сравнение с юни 2012 г. общият брой се увеличава с 24.0%, а на леглата в тях – с 5.7%.

Регистрираните нощувки във всички тях на територията на областта възлиза на 1 623.9 хил., или с 18.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. За отбелязване е, че отсядането в местата с 1, 2 и 3 звезди, както и в хотелите с 4 и 5 звезди се увеличават съответно с 24.2 и 13.4%. През юни 2013 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 54.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28.4% от българи. В 3-звездните са осъществени 23.5% от нощувките на български граждани и 34.9% – от чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 48.2 и 10.3%.

Пренощувалите в бургаска област през юни 2013 г. са се увеличили с 14.5% в сравнение със същия месец на 2012 г. и достигат 239 хиляди. От всички 20.9% са българи, като по-голямата част от тях (68.6%) са били в хотели с 1 и 2 или 3 звезди. Чужденци са били 188.9 хил., като 56.7% от тях са предпочели хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 7.2 броя нощувки.