Само 8% от жилищата в страната са застраховани

Само 7-8% от жилищата в страната са застраховани. Това сочи статистиката на Комисията за финансов надзор. Голямата част от застрахованите имоти са ипотекирани в полза на банка, което задължава собствениците да сключват застраховка.

Според твърдения на брокери по-малко от 10% от недвижимото имущество в България е застраховано. Мнението им е, че застрахователната култура у нас е много слаба като цяло. Сред собствениците на жилища преобладава виждането, че това са пари, „хвърлени на вятъра“, а също и погрешното схващане: „На мен не може да ми се случи това“.