Фестивал на солта ще привлича туристи в Бургас

В богатия фестивален календар на Бургас се включва нов фестивал, този път свързан с Атанасовско езеро, птиците и солта. Фест, който провокира интереса на гражданите и гостите на Бургас, както и на участниците в природозащитната бригада на БДЗП към лагуната Атанасовско езеро и важността от нейното опазване за хората и птиците.

Първото издание на форума през 2013 г. е посветено на основния продукт, който се добива в лагуната – солта, различното ѝ приложение за храна, здраве, забавление, козметика, изкуство. Участниците ще научат какво представлява солта и от какво е съставена, защо е важно да продължи да се добива в Атанасовско езеро и как това е свързано с птиците.

Фестивалът ще се проведе на брега на лагуната – в Южни солници, до администрацията на „Черноморски солници“ АД. Той ще бъде еднодневен, но разнообразен. Понеже е свързан с природата, организаторите искат да намалят въглеродния отпечатък при провеждането му и призовават гостите да дойдат до там като велосипедисти, пешеходци, даже и сърфисти и само ако наистина се налага да ползват автомобил. Всички участници, ще бъдат топло и по български посрещнати с хляб, сол и мерудия.

Проект „Солта на живота“ се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците и „Черноморски солници“ АД. Финансиран е от Програма LIFE+ на Европейския съюз. Екипът благодари за съдействието на Община Бургас, която разреши тръстиковите птици да гостуват 10 дни в градинките на града.