ЗАПОЧВА АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА ЕСЕН В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Гореща археологическа есен започва в община Несебър. До дни Музей „Старинен Несебър” стартира археологическите проучвания на няколко обекта. Два от тях са в Стария Несебър и са по проекти, финансирани от Министерство на културата. Първият обект е на ул. „Крайбрежна”, където и през 2006-2007 г. бяха проведени спасителни разкопки. Сега теренът е потънал в диворасла ниска растителност, а откритите при предишните проучвания структури се рушат. С отпуснатите от държавата 10 000 лв. се цели археологическо допроучване, за да може теренът да се освободи за благоустройство и археологическо експониране. Ръководител на проучването е доц. Анелия Божкова (НАИМ-БАН), а зам. ръководител – Петя Кияшкина (Музей „Старинен Несебър”).

Същият екип ще ръководи и проучванията на втория обект, за който държавата е отпуснала също 10 000 лв. Става въпрос за археологическия комплекс при западната порта на града – северозападен сектор. Целта отново е теренът да се допроучи и да се освободи, за да може да се реализира проектът за консервация и реставрация, изготвен на идейна фаза още през 1994 г. Както е добре известно, това е едно възлово място при входа на града, откъдето започват всички туристически обиколки. Там са съсредоточени археологически останки от различни периоди – късноантичен площад, култови сгради (базилика и античен храм), тракийска стена и порта и др. Експонирането на тези паметници и социализацията на целия терен е от изключителна важност за града ни.

До дни започват и спасителни археологически проучвания на късноантична сграда (терми) в гр. Обзор. Част от нея бе разкрита при изкопни работи още в края на 2011 г., но сега вече е осигурено финансирането и е сформиран екипът, който ще проведе проучването. Финансирането е осигурено от община Несебър, а разкопките ще се ръководят от Тодор Марваков (Музей „Старинен Несебър“) и д-р Мартин Гюзелев (РИМ – Бургас.) Очаква се след разкриването термите да бъдат консервирани и експонирани и да станат една от туристическите забележителности на гр. Обзор.

В началото на месец октомври пък ще стартира вторият етап от Проекта „Месамбрия Понтика и нейната древна територия. Историческо и топографско изследване”. По този проект, който е финансиран от Фонд научни изследвания и е под научното ръководство на доц. Анелия Божкова, вече се проведоха през месец април теренни обхождания на територията на община Несебър. Сега обхожданията ще продължат, като целта е да се локализират и регистрират нови археологически обекти и да се създаде устойчив археологически кадастър на региона.