Нови проекти по трансгранично сътрудничество обсъждат Бургас и Къркларели

Работен семинар по проект „Погледни в бъдещето, запази наследството“, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция, събра в турския град Къркларели близо 50 представители на различни институции от двете страни на границата. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз. Сред участниците от българска страна бяха експерти от Областна администрация Бургас, общините в региона, читалища, музеи, представители на неправителствения сектор. В семинара се включиха и заместник-областният управител на Бургаска област Юсеин Мехмед и заместник- областният управител на Къркларели Хикмет Чакмак.

Лектори представиха акцентите в законодателството на двете страни относно опазването на архитектурното и историческо наследството. Участниците имаха възможност да обсъдят добри практики и опит в работата по Програмата за трансгранично сътрудничество. Бяха разисквани нови съвместни проектни идеи за съхраняване и устойчиво използване на културното наследство, за които да се кандидатства за финансиране през следващия програмен период 2014-2020. Желанието на участници в семинара е да се осигури приемственост и надграждане на вече реализирани дейности, а идеите да се превърнат в по-мащабни проекти с над регионално значение, които да засилят устойчивото икономическо развитие на трансграничния регион.

Проект „Погледни в бъдещето, запази наследството“ е вторият, по който Oбластна администрация Бургас работи съвместно с област Къркларели. В процес на изработване са архитектурни планове за реставрация на 7 сгради в Бургас и инвестиционни проекти за 5 сгради в Къркларели.