Община Несебър е готова за новата учебна година

Напълно готови за новата учебна година са всички десет общински детски заведения и девет училища. Това става ясно от информацията, предоставена на община Несебър и РИО – Бургас от директорите на училищата и детските градини.

Информацията на директорите включва следните показатели – ресурсна, кадрова и финансова обезпеченост, доставка на безплатни учебници и учебни помагала, санитарно-хигиенни условия и готовност за отоплителния сезон, както и сведение за извършени или продължаващи ремонтни дейности. Всички детски и учебни заведения в община Несебър са кадрово обезпечени. Благодарение на добрата организация, необходимите учебници и учебни помагала са доставени в срок и ще бъдат предоставени на децата и учениците.

Напълно готови са учебните заведения и за предизвикателствата на зимата. Отоплителните системи и съоръжения на учебните заведения (парно и климатици), са в техническа изправност и са осигурени необходимите количества и видове гориво за отоплителния сезон. Напълно приключени са всички текущи ремонти в училища и детски градини на територията на община Несебър.
Няколко дни преди началото на новата учебна година – на 12.09.2013 г., ще се проведе и традиционната септемврийска работна среща между ръководството на община Несебър и директорите на общински училища и детски градини. На нея ще бъдат поставени най-важните въпроси, свързани с предстоящата 2013-2014 учебна година. Обект на специално внимание по време на работната среща ще бъдат организацията и контролът на задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст в община Несебър.

Всяко училище определя само часа, в който с издигане на националния флаг на 16-ти септември ще започне тържеството за откриване на новата учебна година. Шест от деветте училища в община Несебър – СОУ „Любен Каравелов“ и основните училища в Оризаре, Обзор, Св. Влас, Тънково и Гюльовца ще открият учебната година точно в 900 часа. В ПГТ „Иван Вазов“ – Слънчев бряг тържеството ще започне в 1000, а в основните училища в Равда и Кошарица – в 930. Община Несебър ще изрази своето уважение към празника с присъствието на кмета на община Несебър господин Николай Димитров и членове на неговия екип на откриването на учебната година във всички общински училища. Според текущите данни, около 240 първокласници ще влязат в класните стаи на общинските училища на 16-ти септември т.г. Всички първокласници ще получат подарък и специален поздравителен адрес от кмета на община Несебър.