Ремонтират сградата на бившето озтрезвително

До 2 седмици ще започне ремонт на сградата на ул. „Иван Богоров“ № 19, в която до миналата година се помещаваше отрезвителното отделение на ОД на МВР – Бургас. Масивната постройка на 2 етажа бе деактувана в общинска собственост, след като през 2012 г. отрезвителното се премести в изцяло обновената сграда на Пето Районно управление „Полиция“, която се намира в ж. к. „Лазур“.

Строителните дейности ще бъдат извършени от служители на ОП „Общински имоти“. Помещенията – общо 24 на брой, в двуетажната масивна постройка ще бъдат ремонтирани и боядисани, тъй като в момента са амортизирани от дългогодишното използване. Старата ел.-инсталация, осветителните тела и дограмата, където има нужда, ще бъдат подменени с нови. Санитарните възли ще бъдат пригодени за хора с увреждания, а достъпът до входа ще бъде осигурен със специална рампа за тях.
По идея на кмета на Бургас Димитър Николов след приключването на ремонтните дейности в помещенията ще бъдат настанявани социални организации и сдружения на хора с увреждания, които имат на най-голяма необходимост от това.

„Една от причините е, че голяма част от тези организации в момента се помещават в силно остаряла база, ремонтът на която ще излезе дори по-скъп от този на бившето озтрезвително отделение. Другият мотив за това решение е, че по този начин повечето от тях ще бъдат концентрирани на едно място, което ще бъде голямо облекчение за техните потребители, а не пръснати из целия град, както досега“, коментира кметът Димитър Николов.

На първо време след обновяването на сградата ще бъдат настанени Центърът за психoлогически изследвания – Бургас и Регионалното сдружение с нестопанска цел „Диабетни грижи“, които имат най-спешна нужда от това и работят в изключително мизерни и дори опасни условия. Таваните там се нуждаят от спешен ремонт, който ще струва повече пари от този на бившето отрезвително отделение. Впоследствие там ще бъдат местени и други социални организации или сдружения с нестопанска цел.