Рибното пристанище в Бургас вече е с нов собственик

Рибното пристанище в Бургас вече е с нов собственик официално. Това е инвестиционното дружество CSIF (СИЕСАЙЕФ). В активите на новия собственик, освен кейовете е хладилната база, както и всички сухи складове. Сделката вече е финализирана. Инвестиционните намерения са свързани с развитие на инфрастуктурата и създаване на нови работни места в Бургас.

По време на преговорите за продажбата председателят на борда на директорите на „Атлантик”АД Петко Русинов обясни, че акционерите са взели решение за продажбата, за да се освободят от дейностите, различни от производството търговията и преработка на риба и рибни продукти, какъвто е основният предмет на дейност на група „Атлантик”.

Новата насока за развитие на бизнеса на дружеството е в изграждането на първото в страната тържище за прясна и замразена риба, каза изпълнителният му директор Ивайло Русинов.

Тържището ще отговаря на всички европейски и съвременни стандарти и ще се намира на територията на Бургас. Скоро започва и изграждането на базата.

Ивайло Русинов припомни, че за изтичащия програмен период 2007-2013 година има препоръка от Брюксел към ИАРА да бъдат изградени тържища за риба у нас, които да улеснят и регламентират първата продажба на прясна риба. Такива обаче до момента няма и рибарите са принудени да продават улова си направо от плавателните си съдове. При този вид търговия не може да бъде извършван качествен контрол и стоката е пръсната на различни места по Черноморието. Новото тържище e естествено продължене и в синхрон с общинския проект за рибарско пристанище в Сарафово. То ще предлага много услуги на едно място за улеснение както на едрите търговци така и на крайните потребители. Всички те ще получават стоката си от първа ръка на атрактивна цена, обясни още Ивайло Русинов.

Той добави, че сред приоритетите на „Атлантик” е развитието в посока аквакултури. Фирмата притежава втората в Европа акваферма за екзотичната риба барамунди. Тя стана популярна както на нашия, така и на чуждия пазар. Преди дни тази риба се сдоби с нов пазар. Бургаската акваферма изнася барамунди вече и за Унгария. По мнението на Ивайло Русинов до няколко години производството на тази риба трябва да се разшири. Специалисти от „Атлантик” ще работят и в тази нова насока през следващия програмен период 2014-2020 година.