Сигнали за корупция срещу бургаския областен управител

Областният управител на Бургас Павел Маринов е обект на пет сигнала по съмнения за коруптивни действия. Сигналите са адресирани и изпратени до: Главния прокурор, ДАНС, Министър–председателя, Главния омбудсман на България и МВР. Те са заведени с входящи номера в съответните държавни институции. Изпращач е бургаската фирма “Сентрал парк” ЕООД.

Повод за сезирането на държавните институции е поредица от действия на Павел Маринов, който непосредствено след встъпването си в длъжност, преди месец и половина, грубо се намеси лично в крупен инвестиционен проект. С действията си Маринов практически е обслужил определена частна фирма, неправомерно претендираща за държавно имущество. Първата заповед на новия областен управител на Бургас, бе да отмени заповеди на предшественика си Константин Гребенаров, които защитават държавна собственост и незаконно разпореждане с нея от частен субект. Актовете на Гребенаров са били съгласувани и консултирани с всички звена по веригата на държавната администрация. Те максимално обслужват съхраняването на държавния интерес.

Веднага след встъпване в длъжност Маринов издава заповед, която не е била изготвена от служители и експерти в областна администрация.Това е направено без да съществува дори технологично време за запознаване с казуса. Изводът е, че новият областен управител вероятно е бил лично предварително запознат с това какво трябва да направи, след като заеме поста на държавен служител. Заповедта му, с която отменя завършената процедура за защита на държавна инвестиция, е единствено в полза на конкретен частен субект, в случая фирма “Бутед” АД – Бургас.

Допълнително Павел Маринов прави опити да спре голям инвестиционен проект, определящ до голяма степен бъдещето на гр. Бургас и неговото инфраструктурно устройство. За целта “Сентрал парк Бургас” е дарил свой собствен терен от около 2000 м2 на община Бургас за прокарване на нова пътна и улична артерия, отваряща града на юг и осигуряваща байпас за директен достъп до Южното Черноморие, което е дългогодишна стратегическа цел. Именно това саботира новият областен управител.

Освен, че е създадал тотален хаос в работата на администрацията, Маринов се намесва в частен съдебен спор между две фирми, като дава основание да се счита, че директно работи за интересите на едната от тях, в случая “Бутед” АД. Факт е, че непосредствено преди да бъде издадена въпросната заповед на Павел Маринов, бе разгърната платена медийна кампания с тиражиране на текст на фирма “Бутед”. Тя е била планирана нарочно, за да даде основание още същия ден Павел Маринов да разпише и заведе с изходящ номер заповедта обслужваща интересите на тази фирма. Организираните действия на “Бутед” и Павел Маринов най-малко са недвусмислен индикатор за съвместни действия, което разкрива сериозна и недопустима зависимост на държавния служител.

Съществуват конкретни доказателства, че възползвайки се от пропуски в приватизационния процес през годините фирма “Бутед” АД е завзела държавно имущество и активи. Кой получава през годините доходи от незаконно обсебеното държавно имущество? Това е предмет на отделни сигнали за проверки от съответните институции.

Съмненията за коруптивен интерес идват от неопровержими данни, че въпросната заповед на Павел Маринов е била написана директно от външни юристи, вероятно свързани “Бутед” АД. След това тя е била внесена на електронен носител /флаш памет/ в сградата на Областна управа от самия Маринов, където е била разпечатана и изведена, без да бъде съгласувана със съответните комисии и без да бъде консултирана дори с юристите на администрацията. След като Областна администрация не е участвала в издаването на тази скандална заповед, възниква основателният въпрос, кой е участвал в това и чий интерес се защитава с лостовете и възможностите на държавната власт от един държавен служител?

– Какви действия лично е извършил областният управител, за да издаде въпросната заповед? Свикал ли е комисии във връзка с издадената заповед? Кои лица са участвали в комисиите и какви документи са изготвени, в това число протоколи от проведените заседания? Кои са докладчиците по образуваната преписка? Кой е подготвил издадената заповед и по чие нареждане, в каква процедура е извършено товa? Къде е изготвена заповедта?

– Защо не е проведена процедура по установения от АПК ред при издаването на Заповедта?

– Защо не е извършено предвиденото в АПК уведомяване на заинтересованите лица?

– Под чие въздействие, консултации и съдействие е издадена заповедта?

– Защо се намесва без правно основание в работата на Община Бургас, като иска спиране на административни процедури?

Това са само част от въпросите в сигнала до висшите държавни органи, които би трябвало да извършат компетентна проверка по изнесените конкретни данни за сериозни закононарушения, злоупотреба със служебно положение и конфликт на интереси от страна на правителствения представител в Бургаска област.

Паралелно с подадените сигнали за съмнения за крупна корупция, “Сентрал парк” е пуснал заявлениe до МИЕТ по ЗДОИ. Искането за предоставяне на публична информация е заведено под номер 26-С-214/08.08.2013 г. То е с въпрос на каква длъжност е работил Маринов в министерството и имал ли е отношение към приватизацията на капитала на “Държавна търговска фирма Бургас” и преобразуването й във фирма „Бутед” преди години. От МИЕТ е изпратен отговор, че тази информация ще бъде предоставена само, ако самият Маринов, като заинтересована страна, се съгласи за това. До момента не е получен отговор на питането от МИЕТ.

От “Сентрал парк Бургас” са убедени, че поставените на публичното внимание обстоятелства имат съществено значение за защита на обществения интерес. Вносителите на сигнала са готови да окажат всякакво съдействие на компетентните органи за установяване на истината.
Областният управител на Бургас Павел Маринов е обект на пет сигнала по съмнения за коруптивни действия. Сигналите са адресирани и изпратени до: Главния прокурор, ДАНС, Министър –председателя, Главния омбудсман на България и МВР. Те са заведени с входящи номера в съответните държавни институции. Изпращач е бургаската фирма “Сентрал парк” ЕООД.

Повод за сезирането на държавните институции е поредица от действия на Павел Маринов, който непосредствено след встъпването си в длъжност, преди месец и половина, грубо се намеси лично в крупен инвестиционен проект. С действията си Маринов практически е обслужил определена частна фирма, неправомерно претендираща за държавно имущество. Първата заповед на новия областен управител на Бургас, бе да отмени заповеди на предшественика си Константин Гребенаров, които защитават държавна собственост и незаконно разпореждане с нея от частен субект. Актовете на Гребенаров са били съгласувани и консултирани с всички звена по веригата на държавната администрация. Те максимално обслужват съхраняването на държавния интерес.

Веднага след встъпване в длъжност Маринов издава заповед, която не е била изготвена от служители и експерти в областна администрация.Това е направено без да съществува дори технологично време за запознаване с казуса. Изводът е, че новият областен управител вероятно е бил лично предварително запознат с това какво трябва да направи, след като заеме поста на държавен служител. Заповедта му, с която отменя завършената процедура за защита на държавна инвестиция, е единствено в полза на конкретен частен субект, в случая фирма “Бутед” АД – Бургас.

Допълнително Павел Маринов прави опити да спре голям инвестиционен проект, определящ до голяма степен бъдещето на гр. Бургас и неговото инфраструктурно устройство. За целта “Сентрал парк Бургас” е дарил свой собствен терен от около 2000 м2 на община Бургас за прокарване на нова пътна и улична артерия, отваряща града на юг и осигуряваща байпас за директен достъп до Южното Черноморие, което е дългогодишна стратегическа цел. Именно това саботира новият областен управител.

Освен, че е създадал тотален хаос в работата на администрацията, Маринов се намесва в частен съдебен спор между две фирми, като дава основание да се счита, че директно работи за интересите на едната от тях, в случая “Бутед” АД. Факт е, че непосредствено преди да бъде издадена въпросната заповед на Павел Маринов, бе разгърната платена медийна кампания с тиражиране на текст на фирма “Бутед”. Тя е била планирана нарочно, за да даде основание още същия ден Павел Маринов да разпише и заведе с изходящ номер заповедта обслужваща интересите на тази фирма. Организираните действия на “Бутед” и Павел Маринов най-малко са недвусмислен индикатор за съвместни действия, което разкрива сериозна и недопустима зависимост на държавния служител.

Съществуват конкретни доказателства, че възползвайки се от пропуски в приватизационния процес през годините фирма “Бутед” АД е завзела държавно имущество и активи. Кой получава през годините доходи от незаконно обсебеното държавно имущество? Това е предмет на отделни сигнали за проверки от съответните институции.

Съмненията за коруптивен интерес идват от неопровержими данни, че въпросната заповед на Павел Маринов е била написана директно от външни юристи, вероятно свързани “Бутед” АД. След това тя е била внесена на електронен носител /флаш памет/ в сградата на Областна управа от самия Маринов, където е била разпечатана и изведена, без да бъде съгласувана със съответните комисии и без да бъде консултирана дори с юристите на администрацията. След като Областна администрация не е участвала в издаването на тази скандална заповед, възниква основателният въпрос, кой е участвал в това и чий интерес се защитава с лостовете и възможностите на държавната власт от един държавен служител?

– Какви действия лично е извършил областният управител, за да издаде въпросната заповед? Свикал ли е комисии във връзка с издадената заповед? Кои лица са участвали в комисиите и какви документи са изготвени, в това число протоколи от проведените заседания? Кои са докладчиците по образуваната преписка? Кой е подготвил издадената заповед и по чие нареждане, в каква процедура е извършено товa? Къде е изготвена заповедта?

– Защо не е проведена процедура по установения от АПК ред при издаването на Заповедта?

– Защо не е извършено предвиденото в АПК уведомяване на заинтересованите лица?

– Под чие въздействие, консултации и съдействие е издадена заповедта?

– Защо се намесва без правно основание в работата на Община Бургас, като иска спиране на административни процедури?

Това са само част от въпросите в сигнала до висшите държавни органи, които би трябвало да извършат компетентна проверка по изнесените конкретни данни за сериозни закононарушения, злоупотреба със служебно положение и конфликт на интереси от страна на правителствения представител в Бургаска област.
Паралелно с подадените сигнали за съмнения за крупна корупция, “Сентрал парк” е пуснал заявлениe до МИЕТ по ЗДОИ. Искането за предоставяне на публична информация е заведено под номер 26-С-214/08.08.2013 г. То е с въпрос на каква длъжност е работил Маринов в министерството и имал ли е отношение към приватизацията на капитала на “Държавна търговска фирма Бургас” и преобразуването й във фирма „Бутед” преди години. От МИЕТ е изпратен отговор, че тази информация ще бъде предоставена само, ако самият Маринов, като заинтересована страна, се съгласи за това. До момента не е получен отговор на питането от МИЕТ.

От “Сентрал парк Бургас” са убедени, че поставените на публичното внимание обстоятелства имат съществено значение за защита на обществения интерес. Вносителите на сигнала са готови да окажат всякакво съдействие на компетентните органи за установяване на истината.