Бургаският кмет предлага разширяване рамката на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020

Бургаският кмет Димитър Николов предлага да се разшири рамката на новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 година. В настоящия работен вариант има предвидени средства за всякакъв вид транспорт, освен за водния – морски и речен.

Според Димитър Николов магистралите и железните пътища са важни, но морският транспорт на къси разстояния, както и корабоплаването по вътрешни водни пътища също могат да допринесат за мобилността и за подобряване устойчивостта на транспортната система у нас.

Подобно предложение кметът на Бургас отправя и по отношение обхвата на друга нова оперативна програма – “Региони в растеж” 2014 – 2020. Той смята, че в нейните мерки за развитие на градския транспорт трябва да се заложат повече средства и възможности да се инвестира в иновативни, екологични решения, включително използването на морския транспорт като градски.

“Така не само нашият, но и други градове ще могат да изграждат морски или речни спирки, да закупуват транспортни средства. Ние вече сме подготвили проектна идея за подобряване на транспортната свързаност между жилищните квартали на Бургас чрез развитие на алтернативен морски транспорт. Смятам за напълно реално и възможно изграждането на морска спирка в Крайморие. Тогава съгражданите ми от този квартал ще могат да идват до центъра не с автобуса, а с плавателен съд. Скоро започва изграждането на рибарско пристанище в Сарафово, а ремонтът на остров “Света Анастасия” и моста приключва. Ние реално вече имаме няколко готови вътрешни маршрута: център – острова, център – Сарафово. Защо да не добавим към тях център – Крайморие, Крайморие – Сарафово, а в перспектива и други?”, казва кметът Николов.

“Изключването на мерки за развитие на водния транспорт е голям пропуск, но още има време това да се промени. Предлагам в оперативната програма да се включи нова приоритетна ос – Развитие на морска и речна транспортна инфраструктура. Другото важно нещо е в това направление като допустим бенефициент за следващия програмен период да бъдат предвидени и общините”, смята Димитър Николов,който ще защити предложенията си в поредица от срещи с управляващите органи на оперативните програми и ресорните български министри.