Бургас и белгийският Гент обменят идеи за прозрачно управление

В Бургас се провежда международната конференция “Успешни практики за стратегическа комуникация в местната администрация – моделът на Бургас и Гент”. По този повод гости на града са общински служители на мениджърски позиции от красивия белгийски град.

Гент е административен център на провинция Източна Фландрия, Фламандски регион. Там се говори на флемиш, който е диалект на холандския език. По размери и брой на населението Гент е сходен с Бургас и също като него има силни козове по отношение на туризма. Докато българският град предлага море, много фестивали, обитаем остров и 300 слънчеви дни годишно, то белгийският му събрат може да се похвали с плавателни канали, прекрасна кухня, както и запазена средновековна архитектура в централната част. В периферната си зона Гент има развит индустриален парк, където работят гиганти като “Волво” и “Хонда”. Бургас тепърва ще развива по подобен начин своята нова индустриална зона – там първите инвеститори вече са факт.

Кметовете на Бургас и Гент – Димитър Николов и Даниел Термонт – се познават и са в прекрасни отношения, които прераснаха в полезно сътрудничество между различни структури на двете общински администрации.

Настоящият форум е част от проекта „Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас”, чийто ръководител е секретарят на Община Бургас Божидар Кънчев. В него гостите от Гент представят пред широка публика начина, по който работи тяхната комуникационна стратегия. Като лектори се изявяват г-н Барт Росо – координатор за е-стратегията на Община Гент, г-жа Кристин Рансхарт, която работи в същото направление, г-н Александър Делплейс от колцентъра Гентинфо, както и г-жа Веерле де Брюн – директор на дирекция “Комуникации”.
Най-общо казано, в Община Гент залагат на това, че колкото по-бърза и лесна е комуникацията /между Община и граждани, между Община и местен парламент и т.н./, толкова по-малко и по-бързо решими са проблемите. Затова навсякъде прилагат и експериментират с нови решения, предимно електронни.

Община Бургас ще взаимства от тяхната практика т. нар. Интранет система, която ще направи много по-ефективен и бърз нейния документооборот, ограничавайки разнасянето на купчини хартия по отделните етажи и кабинети. Други нововъведения, които Община Бургас се готви да реализира при възможност, е отварянето на инфо център по подобие на Гентинфо, към който всеки жител или гост на града ще може да се обръща с питане по широк спектър въпроси – културна и спортна програма, местоположение на различни служби и институции, туристическа информация и пакети, там ще могат да се приемат оплаквания устно, по телефон и по електронна поща, респективно да се получават отговори по някой от изброените начини. Предстои и създаването на ново звено за стратегическа комуникация в Община Бургас, което не е свързано с отварянето на нов щат. В него ще си сътрудничат служители на ръководни длъжности, с цел по-голяма ефективност.