В Несебър обсъждат енергийната независимост на общините

Среща на тема – „Несебър – енергийно независима община – възможности и перспективи“ще се проведе на 31.10.2013 г. от 10 часа.. На срещата ще присъстват – Николай Димитров кмет на община Несебър и Мария Кънчева Председател на УС на Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергия.

Срещата има за цел да подкрепи и популяризира „Плана за действие за устойчива енергия“ на община Несебър. Целта е да се запознаят заинтересованите лица ще бъдат запознати с добри практики в енергийната самостоятелност на общини и градове в Австрия с помощта на партньори от Алианс за климата, както и да се разпознаят подходящите дейности за трансфер на знания, да се улесни сътрудничеството между местните власти и съответните заинтересовани лица в енергийния сектор в община Несебър.