Граничното полицейско пристанище в Созопол скоро в експлоатация

Новото гранично полицейско пристанище в Созопол вече е изградено. Изборът на място е направен след проучвания и анализи на българското черноморско крайбрежие и на пристанищата във Варна и Бургас, припомня строителство.инфо.

С граничното полицейско пристанище в Созопол се осигуряват необходимите задължителни условия за сигурно, надеждно, самостоятелно и безопасно базиране на патрулни кораби и други плаващи съоръжения на Главна дирекция „Гранична полиция“, безопасно маневриране и своевременно излизане на патрулни кораби от пристанищния район във всички направления на зоната на сигурност на Гранична полиция. Пристанищният район осигурява и приставане на патрулни кораби на други държави, членки на ЕС, при съвместни операции, както и обособено място за задържани/арестувани кораби нарушители.

Изграждането на гранично полицейско пристанище в Созопол е ключова дейност от многогодишната програма 2010 – 2013 по фонд „Външни граници“. По този начин се укрепва сигурността на морската граница като външна граница на ЕС.

Пристанището е изградено върху терен с пирс, част от района на бивше военно пристанище, предоставен от правителството. Върху терена е изградена административна част и брегова база за корабното и корабнотехническото имущество. Административната част включва административна сграда, зала за бойноприложна и физическа подготовка, зала за морска подготовка, открита площадка за тренировка, паркинги и др. Строителството на обектите е приключило. Текат процедури по одобряване и въвеждане в експлоатация.

Новото гранично полицейско пристанище в Созопол вече е изградено. Изборът на място е направен след проучвания и анализи на българското черноморско крайбрежие и на пристанищата във Варна и Бургас, припомня строителство.инфо.

С граничното полицейско пристанище в Созопол се осигуряват необходимите задължителни условия за сигурно, надеждно, самостоятелно и безопасно базиране на патрулни кораби и други плаващи съоръжения на Главна дирекция „Гранична полиция“, безопасно маневриране и своевременно излизане на патрулни кораби от пристанищния район във всички направления на зоната на сигурност на Гранична полиция. Пристанищният район осигурява и приставане на патрулни кораби на други държави, членки на ЕС, при съвместни операции, както и обособено място за задържани/арестувани кораби нарушители.

Изграждането на гранично полицейско пристанище в Созопол е ключова дейност от многогодишната програма 2010 – 2013 по фонд „Външни граници“. По този начин се укрепва сигурността на морската граница като външна граница на ЕС.

Пристанището е изградено върху терен с пирс, част от района на бивше военно пристанище, предоставен от правителството. Върху терена е изградена административна част и брегова база за корабното и корабнотехническото имущество. Административната част включва административна сграда, зала за бойноприложна и физическа подготовка, зала за морска подготовка, открита площадка за тренировка, паркинги и др. Строителството на обектите е приключило. Текат процедури по одобряване и въвеждане в експлоатация.