Избират проектант за реконструкцията на ул. Крайезерна

Община Бургас обяви обществената поръчка за изготвяне на идеен и технически инвестиционен проект на ул. „Крайезерна“. Проектът е с наименование „Реконструкция на ул. „Крайезерна“ дясно и ляво платно по плана на ПЗ „Север“ на Бургас, в участъка от Надлез над товарна гара, връзката с бул. „Т. Александров“ до пристанище „Запад“.

С новото трасе ще се осигурява директна връзка на главен път І-6 София – Бургас и път І-9 Варна – Бургас – Звездец – М.Търново – ГКПП Малко Търново не само с производствените зони – ПЗ „Север“, ПЗ „Юг“ и ПЗ „Победа“, Пристанищен комплекс Бургас, но и с цялото южно черноморско крайбрежие и Средец. Основната цел на разработката е извеждане на транзитния поток по обходен маршрут, разтоварване на основната улична мрежа и обезпечаване транспортно-комуникационното обслужване на територията в регионален и национален мащаб. Затова реконструкцията на ул. „Крайезерна“ е част от един от най-важните инфраструктурни обекти за Бургас и региона – изграждане на надлез над Товарна жп гара с пътен възел на ул. „Одрин“ и ул. „Крайезерна“.

Към момента улица „Крайезерна“ е с две платна, използва се от тежкотоварни автомобили и е с много лошо отводняване. След предвидената реконструкция тя ще поеме транзитния поток, преминаващ към Южното Черноморие, който натоварва движението по ул. „Ст. Стамболов“, ул. „Струга“ и кръстовището на пл. „Трапезица“. С реализирането на проекта ще се подобри изцяло организацията на движение в градската територия, а транзитният поток ще бъде изведен извън натоварените градски артерии.

По генералния комуникационно-транспортен план на Бургас улица „Крайезерна“ е районна артерия ІІІБ клас. След реконструкцията напречният профил на улицата трябва да включва ленти за движение – 2 х 3.75м с разделителна ивица 3. 00 м, вдясно – банкет, а вляво – тротоар, велосипедна алея и локално платно. Предвид това, че ул. „Крайезерна“ ще бъде част от новото трасе на път І-9, необходимо е проектът да бъде съгласуван от Агенция „Пътна инфраструктура“ на всяка фаза от разработката.

Прогнозната стойност на поръчката е 37 000 лв., без ДДС.

Срокът за подаване на офертите е до 17 часа на 8 ноември.