Избират проектант на бургаския „Подземния град”

Община Бургас обяви обществена поръчка за разработване на инвестиционен проект във фази идеен и работен проект за изграждане на интерактивен атракцион „Подземният град“. Инвестиционното намерение е финансирано по „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД по съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони – JESSICA, в рамките на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013.

Общата цел на проекта е да подпомогне развитието на туризма в община Бургас посредством създаване на иновативен туристически продукт, единствен по рода си,който ще бъде основна атракция за бъдещите туристи и гости на града. Атракционът ще бъде разположен в съществуващи изоставени подземни бомбоубежища, разположени на територията на Приморски парк – гр. Бургас. Бомбоубежищата са с площ от 3180 кв.м с 12 помещения, 17 коридора и четири вход/изхода.

Заданието за проектиране предвижда в коридорите да се предвидят звукови, визуални, холограмни, 3D/4D/5D видео-механични ефекти, които да подготвят подсьзнателно посетителите за предстоящите атракции. В 12–те помещения да се предвидят атракции с поне десет тематични направления – морско дъно, градски площади, стари градски къщи, енциклопедия „Бургас“, оракул, галерия „Тъмно“, ретро кафене и др.

Прогнозната стойност на поръчката е 62 500 лв. без ДДС. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта при следните показатели: предлагана цена с тежест 40 и идейна концепция с тежест 60. Срокът за подаване на офертите е до 4 ноември, а отварянето им е в 10 ч. на 5 ноември.