Изграждат инженерно-техническо съоръжение на границата ни с Турция

Започва изграждането на инженерно-техническо съоръжение на държавната граница с Турция. В съответствие с мерките, предложени от военния министър, започват дейностите за подобряване на проходимостта и възстановяването на пътищата в участъка от кулата край Лесово до тази край Крайново.

Тези дейности са свързани с изграждането на инженерно-техническото съоръжение съгласно решение на Министерския съвет. Българската армия, в рамките на законовите си функции, се включва с личен състав и техника според плана за ограничаване потока на граждани от трети страни на територията на страната.

Изпълнението започва от днес и предварителна оценка ще приключи в рамките на 35-40 дни Финансовите средства за изграждане на инженерно-техническото съоръжение ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет и чрез целево финансиране от европейски фондове.